สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1กรุณาระบุข้อความให้ถูกต้อง

ระบุรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

*

เลือกเดือน

*

เลือกปี พ.ศ.

*

สถิติการขอใช้บริการ เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562

AmazingCounters.com